Phiên dịch được coi là công việc kết nối mọi người, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay thì đây là ngành nghề không còn xa lạ.
Điểm mấu chốt của nghề phiên dịch chính là ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Ngoài ra, phiên dịch viên còn phải có kiến thức sâu, rộng về kinh tế, tài chính, văn hóa và xã hội,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *