Tổng đài hỗ trợ điện lực HCM- Điện lực Thủ Đức

Khi điện nhà bạn gặp sự cố, trục trặc, bạn có thể liên hệ đến hotline điện lực Hồ Chí Minh để thông báo hỏng đến cơ quan điện lực và để họ đến giải quyết, khắc phục sự cố, trục trặc một cách kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo các công việc, sinh hoạt của bạn và thành viên trong gia đình không bị gián đoạn.