Tag: bến xe nước ngầm

Được xây dựng cách đây 10 năm, là bến xe xã hội hóa được quản lý bởi công ty đầu tư phát triển Ngành nước & Môi trường. Bến xe... Read More